parkeer 665x320

Het bestuur heeft van de gemeente Uithoorn informatie ontvangen dat zij de verzakte wegen van de Grift, Grebbe en Gaastmeer gaan ophogen. Ook het verzakte riool wordt opnieuw aangebracht. Omdat de bestaande

parkeer 665x320

Tekst: Alet Folkerts / Foto: Hans Dehé

Het bestuur heeft van de gemeente Uithoorn informatie ontvangen dat zij de verzakte wegen van de Grift, Grebbe en Gaastmeer gaan ophogen. Ook het verzakte riool wordt opnieuw aangebracht. Omdat de bestaande bestrating grotendeels opnieuw wordt gebruikt, moet deze tijdelijk worden opgeslagen. Hiervoor heeft de gemeente het parkeerterrein tegenover ons verenigingsgebouw aan de Amsteldijk-Zuid aangewezen als tijdelijk depot. 

Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor worden alleen de parkeerplaatsen aan de oostkant / Uithoorn zijde van ons parkeerterrein gebruikt. Een gedeelte van de oude bestrating uit de Grift, Grebbe en Gaastmeer wordt dan daar tijdelijk opgeslagen. Een ander gedeelte van de bestrating wordt in de wijk zelf opgeslagen.  

De gemeente geeft aan te begrijpen dat dit de parkeerdruk voor ons verhoogt. Helaas is er in de buurt geen alternatief voorhanden (die niet ten kosten gaat van b.v. de wortels van bomen). De verwachting is dat de aannemer medio oktober gaat starten met het werk. De werkzaamheden duren tot medio februari 2020.

Naar aanleiding van dit bericht hebben onze voorzitters Ellen en Nell een gesprek gehad met de gemeente.  Onze zorg over mogelijke parkeerproblemen is besproken maar het probleem is enerzijds dat er geen echte alternatieven zijn en anderzijds dat alles al geregeld is met de aannemer en dat er dus niet veel mogelijkheden zijn om het plan aan te passen. 

Ook is gesproken over de Jeugdergometerwedstrijden op 11 januari 2020. De afspraak was al gemaakt met de aannemer dat de rijbanen van de Grift, Grebbe en Gaastmeer tijdens de kerstdagen "dicht" moet liggen. De aannemer moet daarvoor al het bestratingsmateriaal uit het depot gebruiken. Volgens de planning start de aannemer in de week van 6 januari met het opbreken van een stuk straat. Deze bestrating wordt in de wijk tijdelijk opgeslagen. Hierdoor zou het depot tegenover ons verenigingsgebouw leeg of nagenoeg leeg moeten zijn, zodat wij er kunnen parkeren op 11 januari.

De gemeente geeft wel aan dat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. Zo is het niet mogelijk om te straten met vorst in de grond. Dat valt nu voor de week van 6 januari niet te voorspellen. Harde garanties kunnen dan ook niet worden afgegeven. 

Hierbij willen wij alle leden oproepen zoveel mogelijk met de fiets te komen of te carpoolen waardoor er minder auto’s zijn die gebruik moeten maken van de parkeerplaats deze winter. De vorderingen van de bestrating en de overlast op het parkeerterrein zal door het bestuur nauwlettend worden gevolgd. Als er zich grote problemen voordoen zal het bestuur weer contact zoeken met de gemeente. 
 
Het bestuur.