chris 665x320

Het zal rond 1980 geweest toen Chris lid werd van MdR. In die tijd heb ik Chris enige tijd roei-instructie gegeven. Mede door ons beider marine-achtergrond hadden we al snel 'click'. Door onze verschillende roei-ambities hebben we 

chris 665x320

Tekst: Albert Vuil

Het zal rond 1980 geweest toen Chris lid werd van MdR. In die tijd heb ik Chris enige tijd roei-instructie gegeven. Mede door ons beider marine-achtergrond hadden we al snel 'click'. Door onze verschillende roei-ambities hebben we echter vervolgens niet of nauwelijks met elkaar geroeid. Maar die band was en bleef. 

Dat bleek in 2004, toen ik hem i.v.m. de KiKaRoW 2005 vroeg om secretaris te worden van dit roeiproject. Die functie heeft hij met verve vervuld. Naast het zijn van de administratieve 'spin in het web' regelde hij het nodige in het belang van dat roeiproject en kon ik persoonlijk ook altijd op hem terugvallen. Chris roeide weliswaar niet mee, maar was wel altijd beschikbaar c.q. inzetbaar. Dit bleek ook weer tijdens de overtocht naar Engeland en terug, waarbij hij samen met Freek Engelage o.a. de indeling van de roeiploegen en de periodieke aflossingen ervan regelde.

Na de KiKaRoW 2005 raakten we in 2006 als KiKaRoW-organisatie betrokken bij de succesvolle KiKa-Hofvijver-regatta en niet lang daarna roeiden we in 2007 met The Vin ter ere van de 400ste verjaardag van Michiel de Ruyter van Uithoorn naar Vlissingen. M.n. dat laatste evenement had voor ons als KiKaRoW-organisatie nogal wat voeten aarde. Mede door de inbreng van Chris werd ook die klus met succes geklaard.

Toen in 2013 het besluit genomen werd om het Prinses Máxima Centrum te gaan bouwen, werden de eerste plannen voor het KiKaRoWRondjeNL gesmeed. Ook daar was Chris weer nadrukkelijk bij betrokken. Nadat dit nieuwe roeiproject op haalbaarheid was getest, werd in 2016 de projectorganisatie opgetuigd. Hierin heeft Chris ook van meet af aan meegedraaid. Jammer voor hem (en voor ons) moest hij op enig moment wegens een heup-operatie een stapje terug doen. Dat vond hij niet leuk. Maar hij knokte zich snel terug in de ploeg. Een zelfde scenario had hij m.b.t. de rugoperatie van januari jl. in gedachten. Door allerlei complicatie liep dat echter anders. Hij wilde echter betrokken blijven bij dit roeiproject en was dan ook - gelukkig - aanwezig bij de start op 12 en 13 april jl. 

chris 03aChris heeft vervolgens veel etappes van het RondjeNL van de kant gevolgd en veel foto's genomen. Ook heeft hij een traject met de Tjerck Hiddes - de door het Reddingmuseum/KNRM beschikbaar gestelde reddingboot - meegevaren. Dat deed hem goed en je zag hem opknappen.

Zaterdag 13 juli jl. was Chris er ook weer bij. Na een geslaagde tussenstop bij Het Spaarne in Heemstede wachtte hij met een aantal van ons bij de sluis van Nieuwe Meer op de doorkomst van The Vin en het begeleidingsschip de Geertje II.  We hebben het toen nog over van alles en nog wat gehad. Toen the Vin en de Geertje II richting de RV Willem III - het eindpunt van die dag - vertrokken, gingen we op eigen gelegenheid naar de RV Willem III, zo ook Chris. Vervolgens is Chris in aanwezigheid van Jan Koen van Gorkom en Femina Fransman (KiKa-roeister) mogelijk a.g.v. een hartstilstand op een geparkeerde auto gevallen en heeft daarbij een nek-fractuur opgelopen. Ondanks een succesvolle reanimatie is Chris vervolgens in de nacht van woensdag 17 juli overleden. Het KiKaRoW-rondje heeft daarmee een bizar en tragisch slot gekregen.

Wij zijn Chris dankbaar voor zijn enorme niet aflatende inzet. Wij verliezen een toegewijd bestuurslid met hart voor de zaak, iemand waarop ik altijd een beroep op kon doen en die wilde blijven gaan. Dat laatste heeft hem mogelijk de das omgedaan.

Onze gevoelens van medeleven gaan primair uit naar zijn beide dochters, schoonzoon en kleinkinderen. Wij wensen  hen alle mogelijke sterkte toe om dit verlies te verwerken.