aalscholver 280x135

Toen ik het vorige stukje eindigde bedacht ik plotsklaps: Wat is het toch heerlijk om een aalscholver te zijn. Ik mag jullie aansporen tot activiteiten maar ik hoef er zelf niet aan deel te nemen. Ik kan er zelf niet aan deelnemen vanwege

ALV 665x320

Donderdagavond 15 maart 2018 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Michiel de Ruyter in de Kampanje. Totaal kwamen 85 leden naar deze belangrijke vergadering met het bestuur. Bart van Es had een duidelijke presentatie

Amstelschoon 1 665x320

Dit jaar voor de 11de keer is de omgeving van ons mooie clubhuis weer fantastisch  opgeruimd. Dit in het kader van de nationale schoonmaakdag op 24 maart. Dat betekent  voor alle clubleden een gezellige ochtend gezamenlijk 

open dag 665x320

De Open Dag bij roei- en kano vereniging wordt dit jaar gehouden op zaterdag 7 april aan de Amsteldijk, in Uithoorn. U bent van harte welkom van 10.00 - 15.00 uur op de vereniging, van 11.00 tot 13.00 uur speciaal voor