ALV 665x320

Donderdagavond 15 maart 2018 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Michiel de Ruyter in de Kampanje. Totaal kwamen 85 leden naar deze belangrijke vergadering met het bestuur. Bart van Es had een duidelijke presentatie

ALV 665x320

Tekst: Alet Folkerts / Foto's: Hans Dehé

Donderdagavond 15 maart 2018 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Michiel de Ruyter in de Kampanje. Totaal kwamen 85 leden naar deze belangrijke vergadering met het bestuur. Bart van Es had een duidelijke presentatie gemaakt, Adri Tijdeman verzorgde de notulen. Alle stukken, inclusief de presentatie en de notulen zijn gepubliceerd op de website.

De aftredende bestuursleden ontvingen allen een echte MdR handdoek en Piotr ontving als afscheidskado tevens een collage van zijn hoogtepunten bij MdR.

ALV 3 665x320

ALV 2 665x320

Nadat de aftredende bestuursleden waren verhuisd naar de zaal en de nieuwe bestuursleden plaats hadden genomen werd pijnlijk zichtbaar dat er nog steeds geen vervanging voor Piotr is gevonden en dat de roeileden sterk ondervertegenwoordigd zijn in het bestuur (slechts 1 van de 9 huidige bestuursleden is een roeier).

Daarom wil ik hierbij weer een oproep doen: wie stelt zich kandidaat als voorzitter? Het kan toch niet zo zijn dat Michiel de Ruyter stuurloos zijn vaart voort moet zetten? Gezien de samenstelling van het bestuur wil ik vooral roei-leden oproepen toch nog eens na te denken of ze de rol van voorzitter toch niet op zich willen nemen. Aanmelden kan bij het bestuur. Ook zijn wij nog steeds op zoek naar een tweede roeicommissaris. 

Het huidige bestuur bestaat uit:
Ron Maas                   Penningmeester
Alet Folkerts               Secretaris
Michel Zaat                Roeicommissaris
Adri Tijdeman             Kanocommissaris
Bart van Es                 Kanocommissaris (kanopolo)
Nanda v.d. Berg          PR
Wouter v.d. Helder      Gebouwbeheer
Wessel Vroon             Jeugdcommissie
Selina Dijkstra            Jeugdcommissie

Na afloop van het formele deel van de vergadering meldde Bart van Es dat er in de zomer weer een pubquiz georganiseerd zal gaan worden met als doel geld op te halen om de activiteiten van de kanopoloërs te sponsoren. Nadere informatie volgt. 

En tot slot vertelde Dick van Es over de stand van zaken bij de KiKaRow die in 2019 georganiseerd gaat worden met als doel geld op te halen voor onderzoek naar de lange termijn gevolgen van kanker bij kinderen bij het Prinses Maxima Ziekenhuis.
Daarna was het tijd voor een drankje.
De foto's kun je hier bekijken!