hamer 280x135

Op donderdag 15 maart 2018 wordt in de Kampanje om 20.00 uur weer de Algemene Ledenvergadering  gehouden. Hierin legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en worden de plannen voor 2018 

hamer 665x320

Tekst: Tirzah Tas / Foto: Hans Dehé

pluisjeOp donderdag 15 maart 2018 wordt in de Kampanje om 20.00 uur weer de Algemene Ledenvergadering  gehouden. Hierin legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en worden de plannen voor 2018 gepresenteerd. Hierbij alvast de (voor)aankondiging en uitnodiging aan alle MdR leden om aanwezig te zijn. De agenda wordt zo spoedig mogelijk via het persoonlijke mailadres toegestuurd, dus houdt de mailbox in de gaten! De bijbehorende stukken staan op de website www.mdr.nu onder "Documenten" (linkerkolom). Deze kunnen worden afgedrukt of gedownload. (Dat laatste is goed voor de natuur….) Let op: alleen leden kunnen de stukken inzien en moet er eerst worden ingelogd, anders zijn deze stukken niet te vinden. Er is een hoop te bespreken dus komt in groten getale !!

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele bestuur,
Tirzah Tas