stuur 280x135

Nog steeds kan uw bestuur geen nieuwe voorzitter en secretaris vinden. Wij hebben met veel leden gesproken, lijntjes uitgezet, beroep gedaan, meer ondanks alle inzet nog geen klinkend resultaat kunnen boeken. De toestand

stuur 665x320

Tekst: Piotr de Haan / Foto: Hans Dehé

Nog steeds kan uw bestuur geen nieuwe voorzitter en secretaris vinden. Wij hebben met veel leden gesproken, lijntjes uitgezet, beroep gedaan, meer ondanks alle inzet nog geen klinkend resultaat kunnen boeken. De toestand wordt intussen nijpend: over minder dan een maand is de algemene ledenvergadering waarin voorzitter en secretaris aftreden. Moet de vereniging dan met een onthoofd bestuur voort?

Een van de zittende bestuursleden heeft zich bereid verklaard om onder voorwaarden de functie van secretaris te gaan vervullen. Die voorwaarden zijn dat bekend moet zijn wie kandidaat-voorzitter is, zodat bewuste persoon kan besluiten om zich al of niet kandidaat te stellen als secretaris. Secretaris en voorzitter moeten immers goed samen kunnen werken.

De belangrijkste taken van de voorzitter zijn beschreven in het Huishoudelijk Reglement:
De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen; hij/zij heeft het recht in vergaderingen discussies te sluiten en personen het woord te ontnemen, met uitzondering van verzoeken om stemmingen.
Hij/zij ziet toe op de juiste taakuitvoering van de andere bestuursleden. Hij/zij draagt zorg voor het naleven van de Statuten, Huishoudelijk Reglement en de overige regelingen en bepalingen. Hij/zij is de officiële woordvoerder van de vereniging.

De taken van de secretaris:
De secretaris voert de correspondentie, verzorgt de convocaties voor vergaderingen, notuleert hetgeen in vergaderingen wordt besloten, maakt het jaarverslag, beheert de stukken, welke samenhangen met beleidsbeslissingen van het bestuur en die betrekking hebben op overeenkomsten met derden, alsmede die stukken en artikelen, welke nuttig zijn om als herinnering te worden bewaard.

Belangrijke functies voor het goed functioneren van de vereniging dus. Maar ook leuke functies om te mogen vervullen. De vereniging bloeit, er worden allerlei activiteiten georganiseerd waar veel mensen op af komen, de onderlinge saamhorigheid binnen vereniging en bestuur is groot, financieel staan wij er goed voor. Een vereniging om heel trots op te zijn. Het is de moeite waard om dat alles vast te houden en zo mogelijk nog te versterken.

Lieve leden! Kijk in je hart, praat er over met andere leden, meld je bij mij. Je moet voor beide functies rekening houden met een tijdsbeslag van vier tot acht uur per week.